Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lidé

Nejrozšířenějším inteligentním tvorem je bezesporu člověk. O jeho původu se vedou mnohé legendy a to hlavně proto, že člověk sám na minulosti příliš nelpí. Lidské společenství, ostatními viděno zvenčí, je kruté, bezohledné, rozpínavé a sebezničující. A to přestože je mezi nimi mnoho dobrých a šlechetných jedinců výjimečných kvalit charakteru. Stádnost je jedním z nejvýraznějších rysů člověka. To však lidstvo jako takové činí velmi silným a výrazným národem. Lidé se oproti mnohým jiným rychle množí a potřebují k rozvoji další a další prostory. Ty také ze všech národů nejvíce přetvářejí k obrazu svému. Ač je mezi lidmi mnohých, kdož dokáží žít ve spojení s přírodou, obecnou tendencí lidského společenstva je spíše touha přírodu ovládnout a následně vydrancovat. Sami mají velké mínění o vlastní důležitosti a automaticky se řadí nad ostatní, podle čehož i jednají. Je-li v rukou lidí moc a síla, nerozpakují se ji použít vůči sobě, ale především vůči jiným. Lidé sami o sobě jsou nositeli mnohých dalších špatných vlastností, ale také mnoha dobrých, to bezesporu. Je většinou věcí té které civilizace a těch lidstvo zažilo mnoho, jak působí na své okolí. Mnohé říše v plném rozkvětu, byly naopak přínosem svému okolí, a» už po stránce kulturní či morální.
Lidé jsou při své rozpínavosti také velmi přizpůsobiví a osidlují i místa, kterým se jiné rasy vyhýbají. Je to jistě velmi různorodá rasa, která se rychle sžije s jakýmkoliv typem krajiny a vytvoří tak osobité společenství postavené na zcela jiných hodnotách, což je u jiných ras spíše výjimkou. Lidé jsou taktéž velmi vynalézaví a pokrok je jejich doménou, bez ohledu na píli a trpělivost trpaslíků, moudrost elfů či zvídavost skřítků. Pokud někdy vznikl nějaký převratný vynález, byl za tím téměř jistě člověk.

 

Barbaři

Lidé, kteří byli donuceni, či sami vyvolili, život mimo civilizaci. Naučili se žít v drsných podmínkách, a proto po svých rodičích dědí více vlastností nutných k přežití. Každý jejich den je nejistý a naplněn smrtelným nebezpečím. Neví, co je čeká zítra. Proto jsou impulsivnější a "divočejší", přesto jim nechybí moudrost přírody. Na vzdělání nemají čas, ani k tomu nedostanou příležitost. Zachovali si však zdravou inteligenci, nebo» boj o přežití nevyhrává jen síla a vytrvalost. Dávno již ztratili potřebu plýtvat časem na lidské pletichy a etiketu, jdou přímo k věci a přímo jednají. V drsných podmínkách je vzájemná důvěra to nejdůležitější, a proto čest je mezi nimi jednou z nejvíce ceněných vlastností. Ten kdo nemá čest není člověkem a je vyhnán doprovázen opovržením. Barbarem nejsou jen drsní seveřané, ale i horalé, obyvatelé pouští i hvozdů a vůbec všichni, kdož obývají místa, kde stále příroda a její zákony stojí nad člověkem.
 

Elfové

Elfové jsou krásní, vznešení a trochu tajemní či nedostupní. Můžou působit i chladným dojmem. Je to tím, že již zažili mnoho a stejně jako starý člověk, již ztratili důvod reagovat překvapením, či jinak unáhleně. Máloco je může překvapit, zažili již téměř všechno. Elfové jsou až na ojedinělé výjimky dobří, nebo» vyrůstají v láskyplném a chápavém společenství těch, jejichž trpělivost je stejně velká, jako jejich život dlouhý. Jsou dokonalých postav a málokdy je trápí nemoci, jsou zdraví a jejich ple» je bez poskvrny, nerodí se mezi nimi zrůdy ani jinak postižení. Elfové nepotřebují svůj život naplňovat slastmi, které škodí jejich zdraví, jako to dělají lidé. Jejich moudrost je obrovská a málokdy se mýlí, téměř je nelze oklamat. Jsou spojeni s přírodou, kterou ctí, které rozumí a se kterou jsou natolik spřízněni, že dokážou porozumět jejím dětem. Díky toho je velmi rozvinuta jejich intuice i schopnost vnímat věci jinak, než jen těmi obvyklými smysly.

 

Trpaslíci

Podobně jako elfové, i trpaslíci patří k velmi starým národům. Stavěli obrovská města a vytvářeli mocné runové artefakty v dobách, kdy lidská civilizace i věda byly ještě v plenkách.
Jsou malého vzrůstu, ale robustní postavy. Mohutná hruď a paže, krátké, ale silné, nohy jsou pro ně charakteristické, stejně tak, jako jejich dlouhý pěstěný plnovous.
Podobně jako barbaři, ke kterým mají v určitých směrech blízko, žijí spíše na nepřístupných místech v horách a podobně. Spíše dál od lidí, tam kde přírodní bohatství je dosud nedotčeno. To však jen do okamžiku, než se na něj pracovití trpaslíci vrhnou s nadšením pro práci v dolech sobě vlastním. Trpaslíci jsou vůbec dobří pracanti. Jsou silní, vytrvalí, ale také velmi zruční a trpěliví řemeslníci. Jsou taktéž velmi hrdí na svůj um a každý výrobek tak nese značku svého tvůrce. To je žene ke zlepšování se a k čestnému soupeření v řemesle.
Trpaslíci jsou známí pro své obdivuhodné vlastnosti z toho důvodu, že mají velkou vůli, smysl pro čest a také pro to, že jsou často velmi tvrdohlaví. Nebýt tohoto, nikdy by nebyli tím kým jsou. Velmi jim záleží na rodině, či spíše rovnou rodu. Historie je pro ně díky jejich dlouhověkosti velmi důležitá. A to už z toho důvodu, že mají velmi dobrou pamě». Trpaslíci jsou jako skála. Jsou tvrdí, neoblomní a nic je nemůže zlomit, nebo vykolejit. A jedině pořádná rána osudu jim dokáže vytvořit na duši šrám, který se bude vyhlazovat po staletí. I křivdy si tak pamatují velmi dlouho a neodpouštějí je snadno, někdy vůbec. Velmi dbají na slušnost a zdvořilost - vždy jednají uhlazeně, aby nikoho neurazili. Jednají pomalu a rozvážně, jen velká křivda je dokáže rozzuřit a tuto zlobu pak není nijak snadné utišit.
Trpaslíci jsou velmi moudří a také vynalézaví. I přes svou dobrou pamě» vše pečlivě zaznamenávají. Nejraději do kamene, protože ten je přežije, narozdíl od mnohých knih.